Unga vuxna är en utsatt grupp

Unga vuxna är en särskilt utsatt grupp. De är inte barn, men inte heller riktigt vuxna. Många har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, att få pengarna att räcka eller att hitta en bostad. För många är det också svårt nog att vara människa. Man tampas med livsfrågor, identitetsproblem, stress, utmattning, nedstämdhet, relationssvårigheter, utanförskap, social fobi, självskadebeteende och självmordstankar.

sex samtal gör skillnad

En rad studier bekräftar problemet: under de senaste 15 till 20 åren har unga vuxnas psykiska hälsa blivit allt sämre. En av fyra mår inte psykiskt bra.

Vi hjälper dig att hjälpa

Känner du någon som mår psykiskt dåligt? Vill du göra något, men vet inte vad?

Vi hjälper dig att hjälpa: Samtal för livet subventionerar terapisamtal för unga vuxna mellan 18 och 29 år. Kontakta oss om du känner någon som behöver samtalsstöd.

100 kr per möte 

Ett terapisamtal kostar egentligen ca 800 kronor, Samtal för Livet betalar 700 kronor och den som behöver stöd betalar själv en hundralapp. Sex samtal är ofta tillräckligt för att göra skillnad - på riktigt.

Psykoterapimottagningen S:t Lukas

Samtal för Livet samarbetar med Psykoterapimottagningen S:t Lukas och andra legitimerade psykoterapeuter i Umeå eller i Västerbottens län.