Därför

Många unga vuxna har psykiska problem

Den psykiska ohälsan växer hos unga vuxna. Allt fler är nedstämda, många är stressade och självskadebeteendet ökar. Rapporter från media, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och S:t Lukasmottagningen, är enstämmiga: tjejer och killar i åldrarna 18 till 29 år har ett stort behov av samtalsstöd.

Men det är inte helt lätt att hitta någon att prata med. De unga vuxna vill stå fria i förhållande till föräldrar och närstående, och de vill inte söka sig till psykiatrin eller socialtjänsten. Deras svårigheter ryms heller inte inom den traditionella vården, och de har inte råd att betala full avgift vid en psykoterapimottagning.

Därför finns vi.

 

Samtal på psykoterapimottagning

Vi vet att unga vuxnas verklighet är komplex. Vi vet att unga vuxna hör till en utsatt grupp. Men vi vet också att unga vuxna har en fantastisk förmåga till självläkning. Och vi vet att samtalsterapi gör det möjligt för många att få grepp om sina problem.

Om samtalen subventioneras, kan betydligt fler få stöd. Insatsen är avgörande. Sex samtal är ofta tillräckligt för att nå en förändring. Och sex samtal - eller totalt fyra och en halv timme - kan ytterst rädda ett liv.