Samtal för Livet

Politiskt och religiöst obunden stiftelse

Samtal för Livet är en politiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse. Vi hjälper unga vuxna mellan 18 och 29 år som behöver samtalsstöd på en psykoterapimottagning: stiftelsen står för en huvuddel av samtalskostnaden och den unga vuxna får själv betala en hundralapp.

Samtal för Livet samarbetar med psykoterapimottagningen S:t Lukas i Umeå och andra legitimerade psykoterapeuter i Umeå eller Västerbottens län.

 

Vi stöttar unga i Umeå och Västerbottens län

Våra insatser är regionala och kompletterar den offentliga vården i Umeå och Västerbottens län. Verksamheten finansieras genom donationer från företag, andra organisationer och privatpersoner. Vi kvalitetssäkrar årligen vår verksamhet genom en utvärdering som görs i samarbete med Umeå universitet.

 

Styrelsens medlemmar

Marianne Normark, ordförande, sjuksköterska.
Sture Bergman, VD och koncernchef.
Lars Jacobsson, professor psykiatri.
Anna Höglund leg. psykolog.
Martin Bolving, ingenjör.
Bengt Lagerkvist, barnläkare.

Kontakta oss

090-14 05 30