Privatpersoner, företag och andra organisationer kan stödja oss

Var fjärde ung, mellan 18 och 29 år, mår psykiskt dåligt. De behöver vårt stöd!

Privatpersoner, företag och andra organisationer har möjlighet att göra något här och nu. En mindre gåva spelar stor roll för en enskild tjej eller kille. En större gåva gör skillnad för många.

Vi vet att sex samtal ofta är tillräckligt för att nå en positiv förändring för en ung människa. Och ytterst: sex samtal - totalt fyra och en halv timme, eller 4 200 donerade kronor - kan rädda ett liv.

Företagsdonationer

När du som företagare donerar pengar till Samtal för Livet, gör du en insats för unga vuxna i Umeå och Västerbotten. Samtidigt stärker du också ditt varumärke, ökar förtroendet hos dina kunder, får en mer engagerad personal och blir en attraktiv arbetsgivare: företag som bryr sig, och tar sin omvärld på allvar, är helt enkelt lättare att tycka om.

Vill du visa att du stöttar oss?

Vill du ge ett bidrag och kommunicera ditt engagemang till kunder och medarbetare? Varje enskilt företag som donerar pengar, har rätt att ladda ned och använda vår logotyp (se nedan) på den egna webbplatsen, på företagets facebooksida, i annonsering eller i nyhetsbrev.

Vi är stolta över de företag och organisationer som är våra donatorer, och presenterar dem på startsidan för Samtal för Livet.